Grandpa Banana und seine 5-saitige Tenor-Gitarre von Giacomel